КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ 52BIZBOOKS.COM

(згідно ст. 634 Цивільного кодексу України)

Цією Користувацькою угодою (далі – «Угода») Адміністрація Інтернет-Сервісу 52bizbooks.com (далі – «Сервіс» або «Договір») пропонує будь-якій особі, в подальшому іменованій «Користувач», використовувати послуги, що надаються Сервісом.

Згідно із цією Угодою Адміністрація Сервісу пропонує Користувачу послуги з використання можливостей та функціоналу Сервісу на умовах, зазначених у цій Угоді, а також в інших документах, що регулюють такі відносини між Адміністрацією Сервісу та Користувачем.

Цей документ є договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України (ст. 634 ЦКУ), тобто містить всі істотні умови договору, з якого вбачається воля особи, яка пропонує укласти договір на зазначених умовах з будь-якою особою, яка вчинила акцепт оферти відповідно до умов цього договору. Акцептування (прийняття) цього договору шляхом успішного проходження реєстрації на Сервісі та початок використання Сервісу є повним та безумовним прийняттям умов цієї Угоди та всіх інших документів, посилання на які наведено у цьому договорі (далі – «Пов’язані документи»). Використання Сервісу Користувачем означає, що Користувач приймає та зобов’язується дотримуватись усіх нижченаведених умов Угоди.

Приймаючи умови цього Договору, Користувач заявляє та гарантує, що він є дієздатним відповідно до законодавства країни, громадянином якої він є. У разі реєстрації на Сервісі недієздатної особи або особи з обмеженою дієздатністю Договір вважається прийнятим офіційним представником такої Сторони, якщо у встановлений законом термін Сторона (її офіційний представник) не повідомила належним чином про незгоду з таким прийняттям (тобто письмово з посиланням на вищезазначені обставини) з моменту, коли такій Стороні стало або могло стати відомо про такі обставини.

Сторони підтверджують, що ця Угода містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і кожна із Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов Договору як на причину вважати його не прийнятим або недійсним.

Ця Угода регулює порядок надання Адміністрацією Сервісу інформаційних та інших послуг шляхом технічних можливостей сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода регулює відносини, які виникають між Адміністрацією Сервісу та Користувачами під час використання Користувачами функціональних можливостей Сервісу.

1.2. Ця Угода розроблена Адміністрацією Сервісу та містить у собі базові норми та правила, на підставі яких функціонує Сервіс.

1.3. Інтернет-Сервіс є інтернет-майданчиком, в рамках якого Адміністрація Сервісу надає Користувачам безкоштовні та платні послуги у суворій відповідності до цієї Угоди, а також відповідно до інших Пов’язаних документів, які регулюють функціонування Сервісу та взаємини між Користувачами та Адміністрацією Сервісу.

1.4. Інтернет-Сервіс надає Користувачам можливість оформлення передплати на використання контенту Сервісу, а саме творів, представлених на сторінках Сервісу.

1.5. Чинна редакція цієї Угоди розміщується за адресою: 52bizbooks.com/terms-of-use/.

1.6. Адміністрація залишає за собою право будь-яким чином змінювати цей Договір, а також час від часу встановлювати нові або додаткові правила, політики чи умови використання Сервісу, повідомляючи або не повідомляючи Користувача про вказані вище зміни. Адміністрація має право повідомити Користувача про внесені поправки, надіславши електронного листа на адресу електронної пошти, вказаної в Особистому кабінеті Користувача, або розмістивши повідомлення на Сервісі. Користувач одноосібно несе відповідальність за регулярне ознайомлення з цим Договором. Використання Користувачем Сервісу або будь-якої його частини/функціоналу після того, як будь-які зміни в цьому Договорі були відображені на Сервісі або в інший спосіб стали доступними для ознайомлення, вважатиметься повною згодою Користувача з такими змінами. Якщо Користувач не погоджується з будь-якою з таких змін, він має право припинити використання Сервісу.

2. РЕЄСТРАЦІЯ

2.1. Адміністрація Сервісу пропонує Користувачам пройти процедури реєстрації в Сервісі з метою отримання доступу до функціональних можливостей Сервісу.

2.2. Користувачеві надається можливість пройти процедуру реєстрації та отримати правовий статус зареєстрованого Користувача.

2.3. Процедура реєстрації в Сервісі здійснюється через оформлення платної підписки та заповнення форми реєстрації (анкети).

2.4. При проходженні процедури реєстрації в Сервісі Користувачеві необхідно заповнити реєстраційну форму (анкету), куди заносяться персональні дані Користувача. До таких даних, зокрема, відносяться: ім’я, прізвище Користувача, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити. Після першої авторизації в Сервісі, Адміністрація Сервісу надає Користувачеві доступ до особистого кабінету та функціональних можливостей Сервісу.

3. СТАТУС АДМІНІСТРАЦІЇ СЕРВІСУ

3.1. Адміністрація Сервісу здійснює контроль за функціонуванням Сервісу, його працездатністю, а також за діями Користувачів під час використання ними функціональних можливостей Сервісу.

3.2. Адміністрація Сервісу залишає за собою право обмежити доступу до Сервісу Користувачам, які порушують умови та вимоги цієї Угоди, а також Пов’язаних документів, що регулюють порядок використання Сервісу.

3.3. Адміністрація Сервісу має право:

3.3.1. у будь-який час змінювати оформлення Сервісу, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються в Сервісі, будь-які серверні застосунки у будь-який час, з попереднім повідомленням або без нього;

3.3.2. за необхідності надсилати Користувачам електронною поштою та іншими доступними способами повідомлення щодо використання Сервісу;

3.3.3. змінювати умови надання облікового запису або припинити його дію (тимчасово або остаточно) з попереднім повідомленням або без нього;

3.3.4. змінювати або видаляти будь-який Контент, який на розсуд Адміністрації Сервісу порушує та/або може порушувати законодавство, положення Угоди й права третіх осіб, а також зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або будь-якого з розділів Сервісу з попереднім повідомленням або без нього;

3.3.5. надавати Користувачеві платні та безкоштовні послуги, порядок надання яких описуються в цій Угоді, а також у Пов’язаних документах, що регулюють взаємини між Адміністрацією Сервісу та Користувачами;

3.3.6. імпортувати та зберігати персональні дані, до яких було надано доступ Користувачем;

3.3.7. встановлювати додаткові обмеження на користування Сервісом, а також змінювати такі обмеження у будь-який час;

3.3.8. вчиняти інші дії з метою покращення якості та зручності використання Користувачами Сервісу.

3.4. Адміністрація Сервісу зобов’язується:

3.4.1. надавати послуги Користувачам у межах функціоналу Сервісу;

3.4.2. контролювати працездатність Сервісу та виконувати взяті на себе зобов’язання, у тому числі щодо платних послуг Сервісу.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРИСТУВАЧА

4.1. За результатами проходження процедури реєстрації Користувачеві надається правовий статус Користувача.

4.2. Користувач здійснює використання Сервісу на платній основі.

4.3. У рамках Сервісу Користувачеві надаються інформаційні послуги, за допомогою яких Користувач має можливість знайомитися (читати) твори, опубліковані на сторінках Сервісу Адміністрацією в обсязі та у спосіб, запропонований функціоналом Сервісу. Користувач може здійснювати пошук творів, що його цікавлять, за допомогою системи навігації, запропонованої на сторінках Сервісу.

4.4. Користувач має право:

4.4.1. знайомитися з творами в порядку та у спосіб, передбачений функціоналом Сервісу;

4.4.2. користуватися функціональними можливостями Сервісу;

4.4.3. вимагати від Адміністрації Сервісу дотримання умов цієї Угоди, а також Пов’язаних документів, що регулюють функціонування Інтернет-Сервісу;

4.4.4. надсилати Адміністрації Сервісу запити щодо функціонування Сервісу.

4.5. Користувач зобов’язується:

4.5.1. Дотримуватись усіх умов цієї Угоди, а також Пов’язаних документів, що регулюють функціонування Сервісу;

4.5.2. надати лише правдиві персональні дані та надалі вносити необхідні правки, якщо такі персональні дані змінюватимуться, у порядку, передбаченому цією Угодою, а також Пов’язаними документами, що регулюють взаємини між Адміністрацією Сервісу та Користувачем;

4.5.3. не використовувати послуги, що надаються Адміністрацією Сервісу, в протиправних цілях або в цілях, які можуть завдати шкоди Сервісу та/або третім особам;

4.5.4. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відома внаслідок взаємовідносин із Сервісом;

4.5.5. не вчиняти заборонені Угодою дії у Сервісі;

4.5.6. не порушувати політику цитування, копіювання та розповсюдження Контенту, яка є загальноприйнятою в мережі Інтернет.

4.6. Під час використання Сервісу Користувачеві забороняється:

4.6.1. використовувати Сервіс в будь-який спосіб, який може перешкодити нормальному функціонуванню Сервісу та його елементів;

4.6.2. завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

4.6.3. вчиняти дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сервісу, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сервісом або його закритих розділів, а також здійснювати будь-які інші аналогічні дії;

4.6.4. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збирання інформації та/або взаємодії з Сервісом;

4.6.5. в будь-який спосіб, у тому числі шляхом злому, намагатися отримати доступ до чужого облікового запису (профілю користувача) всупереч волі зареєстрованого Користувача, якому він належить;

4.6.6. розміщувати у Сервісі матеріали порнографічного характеру або гіпертекстові посилання на інтернет-сайти, які містять такі матеріали;

4.6.7. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Адміністрації Сервісу, є небажаною, не відповідає цілям створення Сервісу, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення у Сервісі.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

5.1. В рамках Сервісу Користувачеві надається можливість ознайомлення та прочитання творів, опублікованих на сторінках Сервісу.

5.2. Функціонал Сервісу надає Користувачам можливість пошуку творів, що їх цікавлять.

5.3. Функціонал Сервісу надає можливість Користувачам читати одночасно лише один твір та не більше одного розділу на добу. Твори, які були прочитані Користувачем повністю, можна прочитати повторно без обмежень щодо добового обсягу. Якщо Користувач вирішив почати читати інші твори, функціонал Сервісу надає йому можливість замінити твір для прочитання.

5.4. Користувач має можливість зберігати книги в особистому кабінеті, оцінювати їх, а також користуватися додатковим функціоналом, передбаченим у Сервісі.

5.5. Можливість читати твори надається виключно в рамках Сервісу, без можливості завантаження творів.

5.6. Програмне забезпечення Сервісу оцінює обсяги читання Користувача та обчислює необхідну кількість часу для прочитання відповідного твору/глави.

6. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

6.1. У момент реєстрації Користувача в Сервісі для зручності користування Сервісом та послугами Адміністрації Сервісу Користувач отримує доступ до особистого кабінету. Під особистим кабінетом розуміється сукупність захищених сторінок у Сервісі, які створюються під час реєстрації Користувача.

6.2. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Користувачем шляхом введення Облікової інформації Користувача.

6.3. В Особистому кабінеті Користувача для зручної навігації розміщується меню із вмістом доступних функцій.

7. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

7.1. Користувач має можливість замовити платні послуги з метою ознайомлення з творами Сервісу.

7.2. Тарифи на надання послуг опубліковані на сторінках Сервісу 52bizbooks.com.

7.3. Надання платних послуг здійснюється виключно за заявкою Користувача.

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

8.1. Усі об’єкти, доступні за допомогою Сервісу, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, твори, програми для ЕОМ, бази даних та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сторінках Сервісу, є об’єктами виключних прав Адміністрації Сервісу, Користувачів та інших правовласників.

8.2. Використання контенту, а також інших елементів Сервісу можливе лише в рамках функціоналу Сервісу. Жодні елементи змісту Сервісу, а також будь-який контент, розміщений на сторінках Сервісу, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі, відображення у кадрі тощо.

8.3. Використання Користувачем елементів змісту Сервісу, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається лише в рамках Сервісу.

9. ТЕРМІН ДІЇ

9.1. Ця Користувацька угода набирає чинності з моменту її акцепту користувачем і діє протягом усього часу використання Користувачем Сервісу.

9.2. Дострокове розірвання цієї Користувацької угоди здійснюється шляхом надсилання відповідного повідомлення користувачем Адміністрації Сервісу.

9.3. Оферта цієї Користувацької угоди є актуальною з моменту публікації її на сторінках Сервісу та діє необмежену кількість часу.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Адміністрація Сервісу гарантує збирання, обробку та зберігання персональних даних Користувачів у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

10.2. Порядок обробки персональних даних Користувачів регламентується Положенням про конфіденційність персональних даних – 52bizbooks.com/privacy-policy/.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Адміністрація Сервісу звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після публікації цієї Угоди внаслідок дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.

11.2. До обставин непереборної сили сторони відносять події, які роблять виконання відповідною стороною зобов’язань за договором неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, воєнні дії, цивільні заворушення або акти державних органів, які перешкоджають виконанню умов Угоди. Усі інші перешкоди, незалежно від їхньої природи або характеристик, непереборною силою не вважаються, за винятком тих перешкод, які спеціально будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12.1. Відповідальність за інформацію, розміщену Користувачем у Сервісі, несе Користувач, який надав цю інформацію.

12.2. Адміністрація Інтернет-Сервісу не відповідає за достовірність персональних даних, наданих Користувачами.

12.3. За порушення умов цієї Угоди доступ Користувача до Сервісу, окремих розділів Сервісу може бути обмежений, призупинений або припинений на невизначений термін.

12.4. Користувач несе повну юридичну відповідальність за порушення умов цієї Угоди, а також Пов’язаних документів, що регулюють порядок функціонування Сервісу, згідно з чинним законодавством України.

13. СУПЕРЕЧКИ

13.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі суперечки, що виникли в рамках виконання цієї Угоди та Пов’язаних документів Сервісу, вирішуються шляхом переговорів.

13.3. Якщо Сторони внаслідок переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку. Застосовне право у межах цього договору – законодавство України. Місце вирішення спору в судовому порядку: відповідний суд за місцем реєстрації Адміністрації.

Дата публікації: 2 вересня 2020 р.

Опубліковано Адміністрацією Сервісу